Iitin Ehtookotia Kausalan keskustan tuntumassa ylläpitää  Iitin Ehtookotiyhdistys ry. 

Iitin Liike- ja virkanaiset ry. perusti syksyllä 1969 Iitin Ehtookotiyhdistyksen. Sen toiminnan tarkoituksena oli saada Kausalaan palvelutalo. Maijala-talo valmistui kesällä 1972. Aluksi asukkaita oli 29 ja talossa työskenteli johtajaemäntä, kaksi apulaista ja sivutoiminen talonmies.

Palvelutaloajatus tuli tutuksi iittiläisille ja se koettiin tarpeellisena vanhustenhuollon osa-alueena, jopa siinä määrin tärkeänä, että Iitin Ehtookotiyhdistys sai alkuvuosina vastaanottaa huomattavia testamenttilahjoituksia.Toukokuussa 1979 valmistui kaksikerroksinen Erkkilä-talo ja 1991 valmistui kolmas talo Osmola samaan pihapiiriin.

Alkuvuosina asukkaat saattoivat ostaa aamiaisen, lounaan ja päiväkahvin, viikoittaisen siivouksen sekä saunapalvelun. Noista vuosista on asukkaiden ja henkilökunnan määrä lisääntynyt, samoin palveluvalikoima laajentunut vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Ehtookotiyhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioista vastaa ja ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus, jossa on puheenjohtaja ja 6 jäsentä.

Vuodesta 1996 alkaen hallituksen puheenjohtajana on ollut Juhani Närkki. Vuonna 2018 hallitukseen kuuluvat Sirpa Havu, Tiina Mitikka, Lea Peltola, Hanna Savelainen, Pauli Similä ja Pertti Turunen.